Δεδομένα σε πραγματικό χρόνο

Μια μοναδική προσέγγιση σε πραγματικό χρόνο, ακολουθώντας τα παρακάτω βήματα

  1. Δρομολόγηση του αντίστοιχου θεραπευτικού πρωτοκόλλου
  2. Καταχώρηση ασθενών
  3. Προσθήκη παρακολούθησης φαρμακευτικής αγωγής
  4. Αίτημα για εισαγωγή διαγνωστικών δεδομένων
  5. Καθορισμός δεικτών και μετρήσεων αποτελεσμάτων ασθενών

✓ Συλλογή Πραγματικών Δεδομένων σε πραγματικό χρόνο μέσω του συστήματος Power BI (χωρίς τη χρήση περαιτέρω στατιστικής ανάλυσης)

https://pccint.eu/wp-content/uploads/2023/10/Home-Page-Real-World-Evidence-2.webp