Υποστήριξη ασθενών

Οι αυξανόμενες ανάγκες των ασθενών κατά τη θεραπεία απαιτούν ένα καλά εδραιωμένο δίκτυο που απαρτίζεται από νοσηλευτές, κλινικές και διαγνωστικά κέντρα, παράλληλα με έγκυρη εκπαίδευση από ιδιαίτερα έμπειρους επαγγελματίες.

https://pccint.eu/wp-content/uploads/2023/10/patient-suppport-01.jpg

Δίκτυο νοσηλευτών

Έχουμε ήδη αναπτύξει ένα δίκτυο πιστοποιημένων νοσηλευτών εθνικής εμβέλειας για την εκπαίδευση και υποστήριξη ασθενών ανάλογα με τις κατευθυντήριες γραμμές της θεραπευτικής αγωγής τους.
https://pccint.eu/wp-content/uploads/2023/10/patient-suppport-02.jpg

Δίκτυο ιδιωτικών κλινικών

Συνεργαζόμαστε με ιδιωτικές κλινικές σε όλη την Ελλάδα που παρέχουν τις υπηρεσίες τους σε ασθενείς όταν η θεραπευτική αγωγή απαιτεί σύνθετα πρωτόκολλα.
https://pccint.eu/wp-content/uploads/2023/10/patient-suppport-03.jpg

Δίκτυο εργαστηρίων

Συνεργαζόμαστε με διαγνωστικά κέντρα που είναι σε θέση να αναλάβουν ιατρικές εξετάσεις ανάλογα με το πρόγραμμα του θεράποντα ιατρού.