Για φαρμακευτικές εταιρείες

Η απόλυτη σύνδεση σε όλα τα κανάλια (omni-channel)

ΓΙΑ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ

Αποτελεσματική επικοινωνία σε όλα τα κανάλια (omni-channel)

Εξατομικευμένη αποστολή μηνυμάτων ανά κλάδο-στόχο, επικοινωνία σε πολλαπλά κανάλια ανά κατηγορία ασθενών

Αποτελεσματικότητα επικοινωνίας ανά κανάλι 

ΓΙΑ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ

Ανάλυση μέσω Power BI

Ανάλυση πραγματικών δεδομένων σε πραγματικό χρόνο μέσω του Power BI

  • Ανάλυση όγκου δεδομένων
  • Διάρκεια θεραπευτικής αγωγής
  • Ποσοτική ανάλυση