Για ασθενείς

Μια μοναδική εμπειρία υποστήριξης

ΓΙΑ ΑΣΘΕΝΕΙΣ

Εγγραφή από τον ίδιο τον ασθενή

Από το γραφείο σας ή άλλο χώρο, εξοικονομήστε χρόνο με τη δυνατότητα εγγραφής από τον ίδιο τον ασθενή

ΓΙΑ ΑΣΘΕΝΕΙΣ

Πολλαπλά κανάλια ειδοποιήσεων

  • Ειδοποίηση από το Microsoft Teams®
  • Email
  • SMS