Υπηρεσίες

Υπηρεσίες

"Η τήρηση του πλάνου της φαρμακευτικής αγωγής είναι εξαιρετικά σημαντική για να επιτύχει ο ασθενής ένα θετικό θεραπευτικό αποτέλεσμα. Τα εξατομικευμένα προγράμματά μας, βοηθούν τους ασθενείς να έχουν τον έλεγχο της θεραπείας τους, ενισχύοντας την αίσθηση υπευθυνότητας και παρέχοντάς τους καθοδήγηση, προκειμένου να βελτιώσουμε την συνολική τους εμπειρία. Πιστεύουμε ότι η ενδυνάμωση των ασθενών μέσω ολιστικών προσεγγίσεων διαχείρισης της ασθένειας και μέσω υπηρεσιών που στο επίκεντρό τους έχουν τον ασθενή, είναι το μέλλον των προγραμμάτων συμμόρφωσης."

  • "Επενδύουμε χρόνο προκειμένου να κατανοήσουμε την πορεία του ασθενούς και να αποκτήσουμε ολοκληρωμένη εικόνα των ατόμων που βιώνουν μια συγκεκριμένη ασθένεια, βασιζόμενοι στην τρέχουσα κατάσταση αλλά και στο ιστορικό τους."
  • "Τα εξατομικευμένα προγράμματά μας, βοηθούν τους ασθενείς να συμμορφωθούν με την αγωγή που τους έχει συνταγογραφηθεί, προσφέροντας:
    α) Αφοσιωμένο και εκπαιδευμένο προσωπικό υγείας που διευκολύνει τη συνταγογράφηση και τη συμπλήρωση εγγράφων για την αποζημίωση από φάρμακα.
    β) Κλήσεις, E-mails και SMS με σκοπό την υπενθύμιση:
    1. Των ιατρικών επισκέψεων
    2. Και το χρόνο μέχρι την επόμενη φαρμακοληψία του"

Υποστήριξη Τηλεφωνικού Κέντρου

"Κάθε τηλεφώνημα είναι για εμάς σημαντικό, άλλωστε η πρώτη εντύπωση του ασθενούς για το τι σημαίνει υποστήριξη συχνά σχηματίζεται από ένα τηλεφώνημα. "

Νοσηλευτική Υποστήριξη

"H νοσηλευτική μας υποστήριξη περιλαμβάνει κάθε απαραίτητη πτυχή για την ολοκληρωμένη υποστήριξη, από την εκπαίδευση των ασθενών, μέχρι τη χορήγηση φαρμάκων και τις επισκέψεις αξιολόγησης, Καλύπτοντας γεωγραφικά το 99% της επικράτειας"

Διαχείριση Πλάνου Φροντίδας

"Με την κατανόηση των αλληλεπιδράσεων του ευρύτερου συστήματος υγείας, μπορούμε να πραγματοποιήσουμε συνέχεις παρεμβάσεις."

Υποστήριξη Φροντιστών Υγείας

"Η αρωγή και η στήριξη στους φροντιστές υγείας είναι συνεχής, δεδομένης της απαιτητικότητας του ρόλου τους, τόσο συναισθηματικά όσο και σωματικά."

Εκπαίδευση ασθενών

"Επιτυγχάνουμε την ενδυνάμωση των ασθενών, μέσω των παρεχόμενων υπηρεσιών υποστήριξης, μοναδικά σχεδιασμένων για τις ανάγκες κάθε ασθενούς και της οικογένειάς του."

Δεδομένα προερχόμενα από πραγματικό στοιχεία

"Η λήψη των αποφάσεών μας βασίζεται σε δεδομένα. Υπολογίζουμε αυτά που έχουν πραγματική σημασία και αποτυπώνουμε την άποψη των ασθενών"