Τα Προϊόντα μας

"Η ηλεκτρονική μας πλατφόρμα είναι ένα πλήρως προσαρμόσιμο λογισμικό με δυνατότητα εξατομίκευσης που κατασκευάστηκε ειδικά για τη διαχείριση των Προγραμμάτων Υποστήριξης Ασθενών. Kρατά όλους τους συμμετέχοντες ενημερωμένους και συντονισμένους, επιτρέπει την παρακολούθηση της προόδου του ασθενούς με διαφάνεια και την έγκαιρη υποβολή των αναφορών του ασθενούς. Η ενίσχυση της επικοινωνίας του κύκλου φροντίδας ασθενών αλλά και όλων των εμπλεκόμενων στην παροχή υγείας, όχι μόνο βελτιώνει την εμπειρία του ασθενούς, αλλά επιτρέπει στους διαχειριστές τη δυνατότητα καλύτερης οργάνωσης της θεραπευτικής πορείας του ασθενούς και του προσωπικού υγείας που παρέχει υπηρεσίες."

iPAΧ©

"Το iPAΧ© χρησιμοποιείται για την παρακολούθηση και τη συμμόρφωση του ασθενούς στη θεραπεία, με απευθείας σύνδεση στο διακομιστή πληροφοριών της PCC Hellas για την άμεση παροχή θεραπευτικών οδηγιών υψίστης σημασίας."

"Ακολουθεί ο ασθενής σας τις υποδείξεις σας για θεραπεία; Θεωρείτε πως η εκπαίδευση του ασθενούς στη λήψη φαρμακευτικής αγωγής είναι μια δύσκολη και χρονοβόρα διαδικασία; Το iPAΧ© είναι ένα πολύτιμο εργαλείο που ενισχύει τη δυνατότητά σας για επικοινωνία αλλά και την παροχή συμβουλών, προκειμένου να καθοδηγήσετε τον ασθενή σας σε αυτό το ιδιαίτερο προσωπικό του θεραπευτικό ταξίδι."

MDStation™

"Το MDStation™ είναι μια επαναστατική τεχνολογία ενδυνάμωσης του «προσωπικού σημείου φροντίδας» και μεταφέρει τη συμμόρφωση στη θεραπεία του ασθενούς σε μια νέα εποχή."

"Κάθε ασθενής που χρειάζεται επανειλημμένα να προβαίνει σε συγκεκριμένες ενέργειες ως μέρος της θεραπείας του, όπως τη λήψη φαρμάκων, την τήρηση διατροφικού προγράμματος και προγράμματος φυσικής άσκησης, τη συχνή διάγνωση, τα check-ups, τις ηλεκτρονικές μετρήσεις του κλπ. τώρα μπορεί να έχει ολόκληρο το πρόγραμμα υπενθύμισης και παρακολούθησης της υγείας του. Κάθε ενέργεια που πραγματοποιεί ο ασθενής, μεταφέρεται απευθείας στην εφαρμογή του ιατρού (iPAΧ©), προκειμένου ο τελευταίος να συγκεντρώνει τις απαραίτητες πληροφορίες για τη λήψη αποφάσεων σχετικά με τη θεραπεία."